Yesus ngopios anak Yarius khavun icok behtik bavik